FVE bez baterie

NAŠE ŘEŠENÍ OBSAHUJE

  • návrh optimální FV elektrárny
  • vyřízení žádosti o připojení do distribuční soustavy
  • vyřízení žádosti o dotace
  • dodávku komponentů FV elektrárny
  • montáž panelů a elektroinstalační práce
  • elektroprojekt, revize
  • monitoring
  • spuštení a zaškolení

Jedná se o klasickou fotovoltaickou elektrárnu, která maximálně využívá výkonu panelů k pokrytí vaší spotřeby, přebytečná energie je využita na ohřev teplé vody ve vašem zásobníku TUV (bojler).

 

SCHÉMA ŘEŠENÍ

Stejnosměrný proud vyprodukovaný fotovoltaickými panely je sveden do střídače, který se nasynchronizuje na vnitřní síť domu a následně je tato elektrická energie distribuována do vašich spotřebičů.

Pokud je vyrobené energye nadbytek, je systém vybaven regulačním prvkem, který zajistí, aby byla tato energie využita pro ohřev vody ve vašich zásobníkách TUV (bojleru).