FVE bez baterie

ŘEŠENÍ OBSAHUJE

  • návrh FV elektrárny
  • vyřízení žádosti o připojení do distribuční soustavy
  • vyřízení žádosti Nová zelená úsporám (garance dotace)
  • dodávku komponentů FV elektrárny
  • montáž panelů a elektroinstalační práce
  • elektroprojekt, revize
  • monitoring
  • spuštení a zaškolení

Jedná se o klasickou fotovoltaickou elektrárnu, která maximálně využívá výkonu panelů k pokrytí spotřeby odběrného místa, přičemž akumulační složku, která je zde podmínkou ke získání dotace tvoří bojler na TUV s minimálním objemem zásobníku 125 l.

 

SCHÉMA ŘEŠENÍ

Velikost FVE má spodní hranici využitelného zisku na 1700kWh/rok a maximální na 10kWp. Elektrárna může být připojena na jednu nebo na tři fáze. Fotovoltaické panely produkující stejnosměrný proud jsou svedeny kabely do střídače, který se nasynchronizije na vnitřní síť domu a distribuuje takto získanou energii do spotřebičů.

Při nedostatku energie si “dočerpává” rozdíl z distribuční sítě. V opačném případě, kdy je energie nadbytek, je systém vybaven regulačním prvkem, který tuto energii před elektroměrem odkloní na odporové těleso - v našem případě do bojleru na přípravu TUV.