FVE s bateriemi

ŘEŠENÍ OBSAHUJE

  • návrh FV elektrárny
  • vyřízení žádosti o připojení do distribuční soustavy
  • vyřízení žádosti Nová zelená úsporám (garance dotace)
  • dodávku komponentů FV elektrárny
  • montáž panelů a elektroinstalační práce
  • elektroprojekt, revize
  • monitoring
  • spuštení a zaškolení

Nákladově nejnáročnější instalace, přičemž akumulační složku zde tvoří fyzické bateriové úložiště.

 

SCHÉMA ŘEŠENÍ

Přebytky vyrobené energie jsou ukládány do baterií, kde tvoří zálohu pro vykrytí výkyvů při změnách počasí nebo večer, kdy už panely nejsou schopny vyrábět. Výhodou baterií je také možnost vytvoření tzv. back-up fáze, která slouží k pokrytí spotřeby domů při výpadku dodávky z DS.

Minimální využitelný zisk podporovaný NZÚ je 1700kWh/rok (dotace 75tis.) až 4000kWh/rok (dotace 170 tis.). Zároveň musí být splněna podmínka, že bateriové úložiště musí mít minimální kapacitu 1,25 násobek instalovaného výkonu u LiFePo a Li-ion baterií.